btw-medecontractant

BTW medecontractant - programmawet 27/12/2021

Voor diegenen die facturen opmaken medecontractant voor werken in onroerende staat. Vergeet niet volgende vermelding op te nemen op jullie facturen:

Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1)
Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

(1) Hier zijn een aantal mogelijke invullingen:

- "BTW verlegd" : de klant is een belastingplichtige afnemer.

- BTW-tarief = 6% : de klant is een particulier - eindverbruiker en de woning is meer dan 15 jaar oud en wordt niet gebruikt voor beroepsdoeleinden

- BTW-tarief = 21% : de meeste andere gevallen

Voor meer info hieromtrent kan u ons contacteren op 051/24.98.05.

 

'D PLUS V staat ons bij met raad en daad. Zowel bij overnames als herstructureringen begeleiden ze ons op professionele wijze. Een samenwerking die enkel kan bestaan vanuit een vertrouwensrelatie, D PLUS V staat immers in rechtstreeks contact met de beslissingnemers.'

Christophe Desimpel
Bestuurder Groep Desimpel

'Danny en zijn team hebben ons fantastisch bijgestaan bij de omvorming van ‘Brandstoffen Desimpel’ naar een allround groep met activiteiten in verschillende sectoren. Hun advies ging van de ondersteuning bij het verkoopstraject, het voeren van de boekhouding tot de contacten met banken.'

Emmanuel Desimpel
CEO Desimpel Energy Group

‘Al sinds de oprichting van de organisatie Oostende Koerse, doen wij een beroep op D PLUS V. Danny en zijn team zorgen voor een correcte naleving en toepassing van de specifieke wetgeving, vergunningen en bepalingen van de kansspelcommissie. Ze werken daarbij steeds proactief en blijven up to date.’

Jean Pierre Lesage
Voorzitter Oostende Koerse

‘Ons immokantoor is al jarenlang een tevreden klant van D PLUS V. Ze zijn voor ons de perfecte match omwille van hun full service aanpak, waardoor zij onder meer zorgen voor een correcte uitvoering van de betalingen aan aannemers.’

Natasja Gaillez
Diensthoofd project ontwikkeling Immo Desimpel
Boekhoudkantoor
met goesting
D PLUS V
boekhoudkantoor
Ter Reigerie 5, bus 4
8800 Roeselare
E. info@dplusv.be
T. 051 24 98 05
BIBF 70494142
BTW BE 0658.775.696