attest telewerk

ATTESTERING DOOR WERKGEVER  INZAKE NOODZAAK OM NAAR HET WERK TE KOMEN EN/OF PROFESSIONELE VERPLAATSINGEN TE DOEN

(in uitvoering van het Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 (gewijzigd op 1 november 2020) houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken)

 

De werkgever

Naam werkgever/onderneming:                        Ondernemingsnummer:                

Vertegenwoordigd door:                               in hoedanigheid van:                    

Adres werkgever/onderneming:                                                                                 

                                                                                

verklaart dat

De werknemer

Naam:                                                   Nationaliteit:                

Adres:                                                                            

                                                                                

 

niet kan telewerken omwille van de aard van zijn functie/ de continuïteit van de bedrijfsvoering/ de continuïteit van de activiteiten/ de continuïteit van de dienstverlening (schrappen wat niet past) op ........../ voor de periode van .... tot ........................ / voor onbepaalde tijd, voor de gehele periode waarin telewerk bij ministerieel besluit verplicht wordt gesteld. ( schrappen wat niet past)

 

Ondergetekende bevestigt dat deze verklaring oprecht en volledig is

Handtekening werkgever

Datum:                

'D PLUS V staat ons bij met raad en daad. Zowel bij overnames als herstructureringen begeleiden ze ons op professionele wijze. Een samenwerking die enkel kan bestaan vanuit een vertrouwensrelatie, D PLUS V staat immers in rechtstreeks contact met de beslissingnemers.'

Christophe Desimpel
Bestuurder Groep Desimpel

'Danny en zijn team hebben ons fantastisch bijgestaan bij de omvorming van ‘Brandstoffen Desimpel’ naar een allround groep met activiteiten in verschillende sectoren. Hun advies ging van de ondersteuning bij het verkoopstraject, het voeren van de boekhouding tot de contacten met banken.'

Emmanuel Desimpel
CEO Desimpel Energy Group

‘Al sinds de oprichting van de organisatie Oostende Koerse, doen wij een beroep op D PLUS V. Danny en zijn team zorgen voor een correcte naleving en toepassing van de specifieke wetgeving, vergunningen en bepalingen van de kansspelcommissie. Ze werken daarbij steeds proactief en blijven up to date.’

Jean Pierre Lesage
Voorzitter Oostende Koerse

‘Ons immokantoor is al jarenlang een tevreden klant van D PLUS V. Ze zijn voor ons de perfecte match omwille van hun full service aanpak, waardoor zij onder meer zorgen voor een correcte uitvoering van de betalingen aan aannemers.’

Natasja Gaillez
Diensthoofd project ontwikkeling Immo Desimpel
Boekhoudkantoor
met goesting
D PLUS V
boekhoudkantoor
Ter Reigerie 5, bus 4
8800 Roeselare
E. info@dplusv.be
T. 051 24 98 05
BIBF 70494142
BTW BE 0658.775.696